Eğitim Seminerleri

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU

(Meddahlık)
Türk anlatı geleneğinde önemli bir yeri olan meddahlık geleneği, kökleri ozanlığa dayanan ve yüzyıllardır hayatımızda etkili olmuş canlı bir sanat dalıdır. Bu sanatı yaşatmak, gençlere bu kültürel değerimizi sevdirmek için dilimizin döndüğünce, ilmimiz yettiğince anlatıp, gösteriyoruz. Mehmet Beyazıt ustanın yorumu ile, meddahlığın dünden bugüne yolculuğunu örneklerle aktararak, günümüzde yapılan eksikler ve yanlışlar üzerinden düşünmeye davet ediyoruz.


Film Okumaları"İçinde bulunduğumuz yüzyılın tam anlamıyla sinematik bir yüzyıl olduğu öne sürülmektedir. Bugün kuş uçmaz kervan geçmez diye nitelenen uzak yerleşim birimlerine kadar henüz sinema salonları yaygınlaşmış olmasa da, internet, kompakt diskler, video çalarlar ve televizyonun aracılığıyla hemen her ferdin dünyasında sinema yer edinmiş durumdadır. Sinema sanatının eşsiz ürünleri olan filmler aracılığıyla o filme emek verenlerin hepsi belli bir anlamı seyirciye aktarmak isterler.
İşte bu anlam kimi zaman çok açık gibi görünse de çoğu zaman belli bir kapalılık sergiler. Bu anlamın iletiminde sinemanın kendine mahsus dili, retoriği imgeler ve semboller işin içine girerler. "
Film Okumaları, sözkonusu bu dil aracılığıyla  anlama ulaşmanın yollarına işaret etmektedir.


Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim


Etkili iletişim ve kişilerarası ilişkiler, iş hayatımızdan, özel hayatımıza kadar bizi ilgilendiren bir konudur çünkü insan sosyal bir varlıktır. İletişim kurmamak doğasına aykırıdır. Öyleyse nedir bunun etkili şekli? Başkalarıyla bir arada yaşayıp, karşı tarafla aynı dili konuşmamıza rağmen, birbirimizi anlamamızı engelleyen şey nedir? Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim derslerimizde iletişimimizi ve ilişkilerimizi etkileyen unsurlar ile bunların yaşamımıza yansımalarını işleyeceğiz


Diksiyon ve Hitabet Eğitimi


Diksiyon ve hitabet eğitimi yalnızca kişisel gelişim için gerekli değildir. Dilimizi iyi kullanabilmek için öncelikle yeterli dil bilincine sahip olmalıyız. Ayrıca dilimizi yeterince tanımalıyız. Onun güzelliklerinin, zenginliklerinin, derinliklerinin ne yazık ki farkında değiliz.Dilimizi o kadar hoyratça, o kadar kaba saba kullanıyoruz ki, onu ince ince, nakış nakış işleyen atalarımız, eski şairlerimiz bugün görseler herhâlde bizi affetmezlerdi. Milleti oluşturan en önemli unsur dildir.Bugün dilimize sahip çıkmak, kimliğimize sahip çıkmaktır. Onu sadece doğru kullanmakla değil aynı zamanda etkili ve özenilir biçimde kullanmakla da yükümlüyüz. Bunun başında ise dil üzerinde özenle durmak, özel olarak ilgi göstermek gelmektedir. İşte bu şuur ile Diksiyon ve Hitabet derslerimizde sizleri de aramızda görmek isteriz.